Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1


درباره محراب

 

در مهر ماه 1362 شرکت محراب در تهران تاسیس گردید.در 18 سال نخست، فعالیت اصلی شرکت در دو محور مهندسی ساختمان و مهندسی ساخت و تولید مصنوعات فلزی متمرکز بود. پس از آن با روند رو به گسترش ارتباطات در کشور و لزوم خودکفایی صنعتی، تولید شلتر های BTS در بخش صنعتی شرکت آغاز گردید. به مرور، عمده زمینه کاری شرکت در بخش صنعت و تأمین نیاز تجهیزات سیویل مخابراتی متمرکز گردید. انجام پروژه های بزرگ و کوچک تأمین شلتر های مخابراتی و در کنار آن کیوسک تلفن در سراسر کشور از دستاورد های سالهای بعدی شرکت محراب می باشد.

 

In October 1983, Mehrab company was established in Tehran. In the first 18 years, the company's main activities were focused on civil engineering and manufacturing of metal products and assemblies. Later on, with the growing trend of communication in the country and the need for industrial self-sufficiency, production of BTS shelters was started in the industrial sector, and over the time, the main activities centered mainly around supplying the civil telecommunication equipments in that sector. Conducting large and small-scale projects, procurement of telecommunication shelters and also phone booths across the country were Mehrab's achievements in the following years.

  
پس از توسعه شبکه های مخابراتی در کشور لزوم تولید محصولات پیشرفته تر در زمینه کنترل بحران و حوادث اضطراری و نیز کنترل و بهینه سازی مصرف انرژی در داخل کشور احساس شد و بدین ترتیب شرکت قدم در مسیر تبدیل شدن به مجموعه ای دانش بنیان نهاد. پژوهش در زمینه طراحی و تولید محصولات استراتژیک در سال های اخیر، در کنار تأمین نیاز های جاری مشتریان زمینه اصلی کاری این مجموعه بوده است. دستاورد مهم شرکت اختراع ثبت شده ای از نسل جدید سایت های اضطراری پرتابل مخابراتی می باشد. این محصول هم اینک در فاز تولید قرار دارد و دستاورد منحصر به فردی در مواقع بحران و نیاز های استراتژیک می باشد. دستاورد نوآورانه دیگر شرکت ابداع رویکردی جدید در طراحی و تولید سامانه تهویه آزاد در فضا های نگهداری تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی می باشد که می تواند تا میزان 70% از مصرف انرژی در سایت های مخابراتی و دیتا سنتر ها بکاهد. تولید انواع تریلر و کمر شکن با استاندارد های روز به همراه طراحی و تولید نوآورانه نسل جدید دکل های تلسکوپی اتوماتیک به عنوان محصولات جدید با تضمین کارآمدی لازم، باعث خود کفایی مجموعه کارخانه شرکت محراب در تولید آیتم های متنوع سایت های اضطراری پرتابل می باشد.

 

After development of the telecommunication networks in the country, due to the urge for manufacturing more advanced products in the field of crisis and emergency management and also controlling and optimizing energy consumption, the company stepped in the path of becoming a knowledge-based institution. In recent years, research in the area of production and designing strategic products, alongside meeting the needs of the customers have been the major fields of activity in this company.The significant accomplishment of the company is a patented invention of new generation of portable emergency telecommunication sites.This product, which is a unique achievement for  times of crisis and strategic needs, is currently in the production phase. The other company's innovative achievement is development of a new approach in designing and production of free ventilation systems in storage spaces for electronic and telecommunication equipment,which can reduce the energy consumption in telecommunication sites and data centers up to 70 percent.Manufacturing of various kinds of trailers consistent with the current standards, along with innovative designing and manufacturing of a new generation of automatic telescopic masts as new products with guaranteed functionality, led to self-sufficiency of Mehrab Company in production of diverse items of portable emergency sites.

 


  محصولات رده مسکونی، فضاهای اداری با به کارگیری تکنولوژی های اختصاصی شامل قابلیت های انحصاری از جمله طول عمر بسیار طولانی محصول، ضریب امنیتی بسیار بالا (عدم نیاز به نگهبانی و ضد سرقت بودن) و با رویکرد عایق انرژی می باشد، که در محصولات مشابه مشاهده نمی گردد.تولید سایت های ICT روستایی و سایت های حراست و نگهبانی در صنعت برق در این رده محصولات طبقه بندی می شوند.
 
در رویکرد نیل به مجموعه ای دانش بنیان علاوه بر اختراعات پیش گفته پروژ های پژوهشی جدیدی در دست انجام و مراحل نهایی می باشد که از جمله آن ها می توان به تکنولوژی جدیدی از رنگ آمیزی و نسل ها ی بعدی سایت های پرتابل اضطراری و سامانه تهویه آزاد اشاره نمود. در سال های اخیر فهرست مشتریان این شرکت طیف وسیعی از سازمان ها و ارگان های مختلف را در بر می گیرد. علاوه بر بخش مخابرات و ارتباطات به عنوان مشتری اصلی شرکت، صنعت نفت و پتروشیمی، صنعت آب و برق از مشتریان جدید شرکت محراب به شمار می آیند. رویکرد صادراتی محصولات از افق های جدید فعالیت شرکت محراب می باشد.

 

Due to application of special technologies in residential and office-spaces products, they benefit from exclusive features such as very long lifetime and considerably high security (being anti-theft without the need for guarding) with energy insulation considerations, which are not observed in similar products.Rural ICT sites, and security and guarding sites in the electricity power industry can be classified inthis category of products. In addition to the inventions mentioned above, regarding the adopted approach to convert into a knowledge-based institution, new research projects are being carried out which are in progress and at the final stages, such as a new painting technology and the next generation of portable emergency sites and free ventilation systems.In recent years, the company has offered services to a wide range of institutions and organizations. In addition to the telecommunication sector as the main customer, oil and petroleum industry, as well as water and electricity power industry are the new customers of the company.The new vision and mission for Mehrab company is adopting the approach of exporting the products.