لوگو محراب
Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1


 

ردیف شرح قرارداد خریدار خارجی سال قرارداد
1 165 دستگاه کانکس شركت مخابرات استان سيستان و بلوچستان   1384
2 59 دستگاه کانکس شركت مخابرات استان كردستان   1385
3 ساختمان بانک سپه بانك سپه   1380
4 50 کانکس شرکت مخابرات ایران سال 1379   1380
5 40 دستگاه كانكس شركت ارگ جديد(پيمانكار شركت مخابرات استان خراسان رضوي)   1383
6 50 دستگاه كانكس شركت ارگ جديد(پيمانكار شركت مخابرات استان خراسان رضوي – فاز دوم)   1384
7 45 دستگاه كانكس شرکت ZTE چين(پيمانكار شركت مخابرات استان آذربایجان غربي) x 1385
8 79 دستگاه كانكس شركت مخابرات استان آذربايجان غربي   1385
9 73 دستگاه كانكس شركت مخابرات استان مركزي   1385
10 24 دستگاه كانكس شركت مخابرات استان اردبيل   1386
11 25 دستگاه كانكس شركت مخابرات استان كردستان   1386
12 29 دستگاه كانكس شركت مخابرات استان كردستان   1387
13 34 دستگاه کانکس شرکت HUAWEI پیمانکار شرکت مخابرات استان قزوین x 1387
14 25 دستگاه كانكس شركت ارگ جديد -پيمانكار شركت مخابرات استان زنجان و همدان   1387
15 1000 دستگاه كيوسك تلفن شركت مخابرات استان خوزستان     1387
16  25 دستگاه كانكس  شركت ايران اسپيرال -پيمانكارشركت ارتباطات سيار    1383
17  30 دستگاه كانكس  شركت مخابرات استان خراسان    1383
18  24 دستگاه كانكس  شركت مخابرات استان خراسان رضوي    1384
19  20 دستگاه كانكس  شركت كارا تلفن- پيمانكار شركت مخابرات استان مركزي    1384
20  10 دستگاه كانكس  شركت مهندسي پرسو الكترونيك-پيمانكارشركت مخابرات استان بوشهر    1384
21  20 دستگاه كانكس  شركت پارس سل بين الملل-پيمانكارشركت مخابرات استان هرمزگان و فاز 3+تهران    1384
22  800 دستگاه كيوسك تلفن  شركت مخابرات استان آذربایجان غربي    1384
23  56 دستگاه كانكس  شركت مخابرات استان سيستان و بلوچستان    1384
24  500 دستگاه كيوسك تلفن  شركت مخابرات استان خوزستان    1387
25  48 دستگاه كانكس  شركت مخابرات استان يزد    1387