لوگو محراب
Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1


سایت اضطراری پرتابل مینی

 

 • ابعاد: 3000mm × 2500mm × 2500mm
 • قابلیت تغییر ابعاد در طراحی و اجرا
 • سیستم تعلیق: فنر بندی
 • سیستم ترمز: تلفیق سیستم باد و روغن
 • اتصال به کشنده: مال بند رده نظامی با مهار مکانیکی دائمی
 • خودرو کشنده: انواع کامیون های موجود در بازار
 • سیستم تهویه: کولر گازی به ظرفیت 2400BTU در ساعت
 • سیستم تهویه آزاد (اختیاری)
 • راک تغذیه و نصب سایر تجهیزات مخابراتی (اختیاری)
 • کلیه تجهیزات کانکس مخابراتی وفق استاندارد MCCI
 • قابلیت نصب دکل در مدل 2500mm × 4500mm
 • رعایت محدودیت های ترافیکی