لوگو محراب


تأییدیه های فنی

 

 • تأییدیه تهویه آزاد free cooling  از شرکت ارتباطات سیار ایران در سال 1392
 • تأییدیه کانکس مخابراتی از شرکت ارتباطات سیار ایران در سال 1392
 • تأییدیه دکل مهاری ، تلسکوپی وینچی از شرکت ارتباطات سیار ایران در سال 1388
 • تأییدیه سایت اضطراری BTS از شرکت ارتباطات سیار ایران در سال 1389
 • تأییدیه برنامه زمانبندی انجام کار  از لحاظ کیفی و کمی از شرکت ارتباطات سیار ایران

 

گواهی حسن انجام کار

 • دریافت رضایت نامه از شرکت فراز صنعت شریف جهت کابین تجهیزات
 • دریافت رضایت نامه از شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی درخصوص 79 دستگاه کانکس BTS
 • دریافت رضایت نامه از شرکت ارتباطات سیار استان تهران جهت سیستم free cooling
 • دریافت رضایت نامه از شرکت خدمات مهندسی نیروی غرب
 • دارای رتبه A از شرکت مخابرات استان همدان
 • دریافت رضایت نامه از شرکت مخابرات استان هرمزگان جهت کانکس های BTS
 • دریافت رضایت نامه از شرکت مخابرات استان مرکزی
 • دریافت رضایت نامه از شرکت مخابرات استان زنجان جهت 28 دستگاه کانکس بهمراه سیستم تهویه آزاد
 • دریافت رضایت نامه از شرکت مخابراتی استان کرمانشاه 42 دستگاه کانکس BTS بهمراه فری کولینگ

 

 

گواهی تأیید اولیه تهویه آزاد free cooling
گواهی تأیید اول...
Detail Download
تأییدیه نهایی کانکس مخابراتی
تأییدیه نهایی ک...
Detail Download
رتبه محراب
رتبه محراب
Detail Download
تأییدیه دکل تلسکوپی مهاری
تأییدیه دکل تلس...
Detail Download
تمدید قراداد کانکس با تهویه آزاد
تمدید قراداد کا...
Detail Download
تأییدیه نمونه سایت اضطراری BTS
تأییدیه نمونه س...
Detail Download
تأییدیه نمونه سایت اضطراری BTS در سال 89
تأییدیه نمونه س...
Detail Download
رضایت نامه مخابرات استان آذربایجان غربی
رضایت نامه مخاب...
Detail Download
رضایت نامه شرکت ارتباطات سیار تهران
رضایت نامه شرکت...
Detail Download
رضایت نامه شرکت خدمات مهندسی نیروی غرب
رضایت نامه شرکت...
Detail Download
رتبه محراب در مخابرات استان همدان
رتبه محراب در م...
Detail Download
رضایت نامه مخابرات استان هرمزگان
رضایت نامه مخاب...
Detail Download
رضایت نامه استان مخابرات مرکزی
رضایت نامه استا...
Detail Download
تأییدیه مخابرات استان مرکزی
تأییدیه مخابرات...
Detail Download
تأییدیه کانکس مخابرات استان مرکزی
تأییدیه کانکس م...
Detail Download
رضایت نامه مخابرات استان زنجان
رضایت نامه مخاب...
Detail Download
رضایت نامه مخابرات استان کرمانشاه
رضایت نامه مخاب...
Detail Download
گواهی ثبت اختراع
گواهی ثبت اخترا...
Detail Download